Ανακοινώσεις

RSS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων»
Προβολή σε pdf

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» παρατείνεται μέχρι και την 11η Ιουλίου 2014.

Έναρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής  του ΤΕΙ Αθήνας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει και λειτουργεί νέο  αυτοδύναμο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εστιασμένο στις σύγχρονες τεχνολογίες υπολογισμού και δικτύων.
Συνέχεια