Πτυχιακή

Η ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις “Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές:

Μαλτέζος Χρήστος-Απόστολος

Κατσαβός Σπύρος

Υπό την επίβλεψη του Καθηγητή και Προϊσταμένου του Τμήματος Κ. Κεχαγιά Δημήτριου