Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων»
Προβολή σε pdf