Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» παρατείνεται μέχρι και την 11η Ιουλίου 2014.