Η Αναζήτηση Διπλωματικών Εργασιών είναι μια υπηρεσία μόνο για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ., οι οποίοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αφού πρώτα κάνουν login.