Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος;
Απάντηση

Ποια είναι η χρονική διάρκεια των σπουδών;
Απάντηση

Ποιο είναι το κόστος του προγράμματος; Κάθε πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;
Απάντηση

Πότε δημοσιεύεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος;
Απάντηση

Πότε γίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών;
Απάντηση

Μπορεί να κάνει αίτηση κάποιος που δεν έχει πάρει ακόμη το πτυχίο του;
Απάντηση

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να ακολουθούν κάποιο πρότυπο;
Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων;
Απάντηση

Προβλέπεται αναστολή σπουδών;
Απάντηση

Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών;
Απάντηση

Κατά την προσωπική συνέντευξη τι αξιολογείται;
Απάντηση

Πως πιστοποιείται η επάρκεια αγγλικής γλώσσας;
Απάντηση