Έναρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής  του ΤΕΙ Αθήνας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει και λειτουργεί νέο  αυτοδύναμο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εστιασμένο στις σύγχρονες τεχνολογίες υπολογισμού και δικτύων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο διάστημα από 5/5/2014 μέχρι 20/6/2014