Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

Κατεβάστε το Πρόγραμμα σε doc

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για τα μεταπτυχιακά το ΠΜΣ επανιδρύθηκε. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στο νέο ΠΜΣ επισκεφτείτε το site: http://msc-cse.ice.uniwa.gr/

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. στις «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» το οποίο οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 162553/E5, ΦΕΚ 2898/15-11-2013,  και του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με  στόχο οι απόφοιτοι να διαθέτουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση,  τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις  και η αγορά εργασίας, καθώς και  ικανότητα διεξαγωγής  πρωτότυπου ερευνητικού έργου. Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ.  θα είναι ικανός:

  • Να αναλύει απαιτήσεις, να αξιολογεί και να επιλέγει τεχνολογικές λύσεις σε ό, τι αφορά τις ανάγκες ενός οργανισμού σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό.
  • Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο τεχνολογίες υλικού και δικτύων, να αναλύει και να σχεδιάζει σύνθετα δίκτυα,  να προγραμματίζει ασύρματες συσκευές και να αναπτύσσει συστήματα κινητού και διάχυτου υπολογισμού.
  • Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία λογισμικού , να σχεδιάζει και να υλοποιεί καινοτόμες διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες που αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου.
  • Να αξιοποιεί τις τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος και υπολογιστικού νέφους και  περιβάλλοντα παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας για την ανάπτυξη υπολογιστικά απαιτητικών εφαρμογών ή/και εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
  • Να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις και  να παράγει ερευνητικό έργο στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.